Thực hiên CV số 433/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 05/4/2021

Thực hiên CV số 433/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 05/4/2021

Lượt xem:

Quý Tổ/nhóm chuyên môn khẩn trường thực hiện: [...]
Thông báo khẩn: Quý nhà giáo thực hiện yêu cầu CV số 427/SGDĐT

Thông báo khẩn: Quý nhà giáo thực hiện yêu cầu CV số 427/SGDĐT

Lượt xem:

Thông báo khẩn: Quý nhà giáo thực hiện theo yêu cầu CV 427/SGDĐT [...]
Kế hoạch BDTX _2021_các Modul tiếp theo

Kế hoạch BDTX _2021_các Modul tiếp theo

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi thực hiện: KHBDTX_2021_3 Modul [...]
Công văn số 152/SGDĐT-GDTrH, ngày 04/02/2021

Công văn số 152/SGDĐT-GDTrH, ngày 04/02/2021

Lượt xem:

Quý nhà giáo, học sinh theo dõi và thực hiện: [...]
Công văn số 105/SGDĐT-GDTrH về…Bộ sách Chinh phục kỳ thi

Công văn số 105/SGDĐT-GDTrH về…Bộ sách Chinh phục kỳ thi

Lượt xem:

Quý nhà giáo và học sinh cần tìm hiểu: [...]
Hướng dẫn 5512/BGDĐT-GDTrH

Hướng dẫn 5512/BGDĐT-GDTrH

Lượt xem:

Quý nhà giáo nghiên cứu kỹ và thực hiện để hỗ trợ công tác BDTX theo CTGDPT 2018 5512._HD_xay_dung_va_trien_khai_KHGD [...]
Điểm kiểm tra, đánh giá Cuối kì I – Tổ hợp KHTN

Điểm kiểm tra, đánh giá Cuối kì I – Tổ hợp KHTN

Lượt xem:

Học sinh bấm vào file “Diem KHTN” tải về để xem. Diem KHTN [...]
Đáp án môn Sinh Học (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Đáp án môn Sinh Học (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Kính gửi quý nhà giáo và học sinh 12: [...]
Đáp án môn Hóa Học 12 (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Đáp án môn Hóa Học 12 (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Kính gửi quý nhà giáo và học sinh 12: [...]
Đáp án môn Vật Lý 12 (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Đáp án môn Vật Lý 12 (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Kính gửi quý nhà giáo và học sinh 12: [...]
Đáp án môn Toán 12 ( Kiểm tra cuối kỳ I- Năm học 2020-2021)

Đáp án môn Toán 12 ( Kiểm tra cuối kỳ I- Năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Kính gửi Quý nhà giáo, học sinh 12 đáp án môn Toán [...]
Trang 1 / 712345 » ...Cuối »