Võ Quốc Phong
 • Võ Quốc Phong
 • Ban Giám hiệu
 • Phó Hiệu trưởng Phụ trách trường
 • 0903522740
 • quocphong@lhpdl.edu.vn
 • Điều hành toàn bộ hoạt động của Nhà trường
Nguyễn Thanh Tùng
 • Nguyễn Thanh Tùng
 • Ban Giám hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 0914201408
 • tungbachnct1961@gmail.com
 • Phụ trách chuyên môn
Nguyễn Thị Mai Phương
 • Nguyễn Thị Mai Phương
 • Ban Giám hiệu
 • Phó Hiệu trưởng
 • 01684847792
 • nguyenthimaiphuong2013@gmail.com
 • Phụ trách CSVC