Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
44/QC-SGDĐT-CĐN 16/09/2020 Văn bản khác, Quy chế phối hợp công tác giữa Sở Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk
1189/SGDĐT-GDTrH 17/08/2020 Văn bản khác, Hướng dẫn chuyển trường và tiếp nhận học sinh học tại các trường THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học từ năm học 2020 - 2021
328/HD-SGDĐT 12/03/2018 Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng năm học 2017-2018
Số: 1471/SGDĐT-GDTrH 20/10/2017 Công văn, Văn bản khác, Hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên Trung học
1332 /SGDĐT-VP 25/09/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018 đến năm học 2019-2020.
3282/BGDĐT-TĐKT 28/07/2017 Văn bản khác, Hướng dẫn thực hiện Phong trào "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" giai đoạn 2016-2020