Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
12/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết, Qui định nội dung mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk