Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2007/SGDĐT-VP 10/12/2021 Công văn, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2021-2022
1987/HD-SGDĐT 29/12/2020 Công văn, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021.
1974/SGDĐT-KHTC 25/12/2020 Công văn, V/v thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
1446/SGDĐT-GDTrH 25/09/2020 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
1297/SGDĐT-GDTrH 04/09/2020 Công văn, Hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS, THPT
7708/UBND-TH 27/08/2020 Công văn, Triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
7708/UBND-TH 27/08/2020 Công văn, Về việc triển khai đánh giá, xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
3280/BGDĐT-GDTrH 27/08/2020 Công văn, Hướng dẫn điều chỉnh nội dung day học
3089/BGDĐT-GDTrH 14/08/2020 Công văn, Triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học
1090/SGDĐT-CTTT 24/07/2020 Công văn, Về việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bệnh sốt xuất huyết, bệnh bạch hầu trong trường học, đặc biệt trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020.
2384/BGDĐT-GDTrH 01/07/2020 Công văn, Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh
2115/BGDĐT-QLCL 12/06/2020 Công văn, Hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020
Trang 1 / 212»