Chương trình “Giáo dục kỹ năng sống”

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 21/02/2019, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức chương trình “Giáo dục kỹ năng sống” do diễn giả Nguyễn Thành Nhân Cố vấn cao cấp tại Trung tâm đào tạo tài năng trẻ Châu Á Thái Bình Dương thuyết giảng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), kĩ năng sống là khả năng để có hành vi thích ứng (adaptive) và tích cực (positive), giúp các cá nhân có thể ứng xử hiệu quả trước các nhu cầu và thách thức của cuộc sống hằng ngày.

Kĩ năng sống có vai trò rất quan trọng đối với sự phát triển cá nhân và xã hội. Người có kĩ năng sống đứng đắn sẽ biết ứng xử phù hợp trong mọi tình huống, có khả năng làm chủ xúc cảm, tình cảm và hành vi, có thói quen và lối sống lành mạnh, vượt qua được mọi khó khăn và đạt được nhiều thành công trong cuộc đời. Trong thực tế, nhiều khi con người có nhận thức đúng nhưng lại có hành vi sai trái, tiêu cực. Đó là do họ thiếu kĩ năng sống. Nếu có được kĩ năng sống thi sự tác động của họ sẽ khác, sẽ trờ nên tích cực. vì vậy, việc trang bị, rèn luyện cho mình những kĩ năng sống là vô cùng quan trọng.

Bản chất của kĩ năng sống là kĩ năng tự quản bản thân và kĩ năng xã hội cần thiết để cá nhân tự lực trong cuộc sống, học tập và làm việc hiệu quả. Nói cách khác, kĩ năng sống là khả năng làm chủ bản thân của mọi người, khả năng ứng xử phù hợp với những người khác và với xã hội, khả năng ứng phó tích cực trước các tình huống của cuộc sống.

Trong thời gian gần hai tiếng đồng hồ diễn giả đã giảng thuyết 3 nội dung: trách nhiệm đối với gia đình; trách nhiệm đối Nhà trường, cộng đồng và xã hội; trách nhiệm đối với bản thân.

Qua những câu chuyện kể mang tính giáo dục, với giọng điệu kể chuyện lôi cuốn đầy cảm xúc, diễn giả đã mang đến cho những người tham dự chương trình những kĩ năng điều chỉnh hành vi của con người và là sự thay đổi để có những hành vi tích cực, khả năng điều chỉnh và quản lí hiệu quả hành vi, thái độ của mình trước các tình huống nảy sinh trong cuộc sống để hướng đến những giá trị sống viên mãn với phương châm “Mỗi ngày một tốt hơn”.

Lê Trọng Trường

Videos buổi thuyết giảng của diễn giả Nguyễn Thành Nhân, tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm