Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
2693/QĐ-UBND 06/11/2020 Quyết định, Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020
708/QĐ-SGDĐT 02/10/2020 Quyết định, Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân năm học 2019 - 2020
684/QĐ-SGDĐT 29/09/2020 Quyết định, Về việc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2019-2020 (Quyết định này thay thế Quyết định số 531/QĐ-SGDĐT ngày 01/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
543/QĐ-SGDĐT 10/09/2020 Quyết định, Về việc công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” năm học 2019-2020
531/QĐ-SGDĐT 01/09/2020 Quyết định, Về việc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2019-2020
1872/QĐ-UBND 18/08/2020 Quyết định, Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2020-2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên của UBND tỉnh Đắk Lắk
2084/QĐ-BGDĐT 27/07/2020 Quyết định, Ban hành khung kế hoạch thởi gian năm học 2020-2021 đối giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
365/QĐ-SGDĐT 16/07/2020 Quyết định, Quyết định về việc tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân Điển hình tiên tiến ngành Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk giai đoạn 2015-2020
1404/QĐ-UBND 25/06/2020 Quyết định, Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Đắk Lắk - Đợt 4
243/QĐ-SGDĐT 12/06/2020 Quyết định, Quyết định công nhận xếp loại sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của ngành Giáo dục và Đào tạo tinh Đắk Lắk năm học 2019-2020
147/QĐ-SGDĐT 11/05/2020 Quyết định, Quyết định ban hành Quy chế xét, công nhận sáng kiến của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk
2933/QĐ-UBND 09/10/2019 Quyết định, Về việc tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân thuộc ngành giáo dục và đào tạo tỉnh năm học 2018-2019
Trang 1 / 212»