Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
412/QĐ-SGDĐT 28/07/2022 Quyết định, Quyết định về việc công nhận danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến” năm học 2021-2022
420/QĐ-SGDĐT 28/07/2022 Quyết định, Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022
405/QĐ-SGDĐT 26/07/2022 Quyết định, Quyết định về việc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2021-2022
1360/QĐ-UBND 16/06/2022 Quyết định, Quyết định về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2022-2023 trên địa bàn tỉnh
241/QĐ-SGDĐT 26/05/2022 Quyết định, Về việc công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm học 2021 - 2022
2306/QĐ-UBND 24/08/2021 Quyết định, Về việc tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2020-2021
2215/QĐ-UBND 13/08/2021 Quyết định, Tặng Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2020-2021
2183/QĐ-UBND 12/08/2021 Quyết định, Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
2551/QĐ-BGDĐT 04/08/2021 Quyết định, Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
1373/QĐ-TTg 30/07/2021 Quyết định, Phê duyệt Đề án "Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030"
425/QĐ-SGDĐT 23/07/2021 Quyết định, Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân, năm học 2020 - 2021
416/QĐ-SGDĐT 20/07/2021 Quyết định, Về việc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, năm học 2020-2021
Trang 1 / 3123»