Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
51/CT-TU 28/08/2020 Chỉ thị, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh
666/CT-BGDĐT 24/08/2020 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2020-2021 của ngành Giáo dục
2268/CT-BGDĐT 08/08/2019 Chỉ thị, Chỉ thị về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục