Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
09/2021/TT-BGDĐT 30/03/2021 Thông tư, Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên
04/2021/TT-BGDĐT 02/02/2021 Thông tư, Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường trung học phổ thông công lập
48/2020/TT-BGDĐT 31/12/2020 Thông tư, Quy định về hoạt động thể thao trong nhà trường
1987/HD-SGDĐT 29/12/2020 Công văn, Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng năm học 2020-2021.
1974/SGDĐT-KHTC 25/12/2020 Công văn, V/v thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
71/KH-SGDĐT 16/12/2020 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành giáo dục Đắk Lắk giai đoạn 2020-2025
12/2020/NQ-HĐND 09/12/2020 Nghị quyết, Qui định nội dung mức chi thực hiện xây dựng ngân hàng câu trắc nghiệm, tổ chức các kỳ thi phổ thông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
10625/KH-UBND 26/11/2020 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022
2693/QĐ-UBND 06/11/2020 Quyết định, Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, năm học 2019-2020
708/QĐ-SGDĐT 02/10/2020 Quyết định, Về việc tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân năm học 2019 - 2020
684/QĐ-SGDĐT 29/09/2020 Quyết định, Về việc công nhận danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” năm học 2019-2020 (Quyết định này thay thế Quyết định số 531/QĐ-SGDĐT ngày 01/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo)
1446/SGDĐT-GDTrH 25/09/2020 Công văn, Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2020-2021
Trang 1 / 712345»...Cuối »