Thực hiên CV số 433/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 05/4/2021

Thực hiên CV số 433/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 05/4/2021

Lượt xem:

Quý Tổ/nhóm chuyên môn khẩn trường thực hiện: [...]
Đáp án môn Sinh Học (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Đáp án môn Sinh Học (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Kính gửi quý nhà giáo và học sinh 12: [...]
Đáp án môn Hóa Học 12 (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Đáp án môn Hóa Học 12 (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Kính gửi quý nhà giáo và học sinh 12: [...]
Đáp án môn Vật Lý 12 (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Đáp án môn Vật Lý 12 (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Kính gửi quý nhà giáo và học sinh 12: [...]
Đáp án môn Toán 12 ( Kiểm tra cuối kỳ I- Năm học 2020-2021)

Đáp án môn Toán 12 ( Kiểm tra cuối kỳ I- Năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Kính gửi Quý nhà giáo, học sinh 12 đáp án môn Toán [...]
Hướng dẫn chấm và đáp án Kiểm tra cuối kỳ I- 2020-2021-môn Ngữ Văn 12, Tiếng Anh 12

Hướng dẫn chấm và đáp án Kiểm tra cuối kỳ I- 2020-2021-môn Ngữ Văn 12, Tiếng Anh 12

Lượt xem:

Kính gửi Quý nhà giáo,  học sinh 12 hướng dẫn chấm và đáp án 2 môn: Ngữ Văn, Tiếng Anh 12 [...]
Hướng dẫn và kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I, năm học 2020_2021

Hướng dẫn và kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I, năm học 2020_2021

Lượt xem:

Quý nhà giáo, học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi và thực hiện theo chức trách: Huong dan va Ke hoach kiem tra cuoi ky I_2020_2021 [...]
Các văn bản hướng dẫn liên quan đến kỳ thi TN THPT năm 2020

Các văn bản hướng dẫn liên quan đến kỳ thi TN THPT năm 2020

Lượt xem:

1. Thông tư 15/2020/TT-BGDĐT  2.  Số: 2115/BGDĐT-QLCL hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 3. Danh sách máy tính bỏ túi được mang vào phòng thi  4. Thiết bị vi phạm quy chế thi  [...]
Danh sách 10 và 11_NH_2019_2020

Danh sách 10 và 11_NH_2019_2020

Lượt xem:

Gửi quý nhà giáo [...]
Thông báo việc làm hồ sơ ĐKDT tốt nghiệp THPT năm 2020_ (dành cho thí sinh tự do)

Thông báo việc làm hồ sơ ĐKDT tốt nghiệp THPT năm 2020_ (dành cho thí sinh tự do)

Lượt xem:

Học sinh lớp 12 chưa đỗ Tốt nghiệp THPT chú ý thực hiện. Quý nhà giáo tuyên truyền đến học sinh! [...]
Kế hoạch và lịch kiểm tra học kỳ II- Năm học 2019-2020

Kế hoạch và lịch kiểm tra học kỳ II- Năm học 2019-2020

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và thực hiện: Kế hoạch và Lịch kiểm tra HK2_2019_2020 [...]
Trang 1 / 3123 »