Điểm kiểm tra cuối kì I năm học 2021-2022

Điểm kiểm tra cuối kì I năm học 2021-2022

Lượt xem:

Phụ huynh, học sinh và quý thầy cô tải file về để xem điểm kiểm tra cuối kì I năm học 2021-2022 2122_DIEM KIEM TRA CUOI KI I [...]
Dự thảo: Kế hoạch KIỂM TRA CUỐI KỲ I, năm học 2021-2022

Dự thảo: Kế hoạch KIỂM TRA CUỐI KỲ I, năm học 2021-2022

Lượt xem:

Quý nhà giáo đọc kỹ và góp ý : [...]
Thông báo về việc hoàn thi Nghề phổ thông

Thông báo về việc hoàn thi Nghề phổ thông

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi: [...]
Kế hoạch số 1317/SGDĐT-QLCLCNTT, ngày 06/9/2021

Kế hoạch số 1317/SGDĐT-QLCLCNTT, ngày 06/9/2021

Lượt xem:

Quý nhà giáo và học sinh theo dõi, thực hiện: [...]
Thông báo về việc phúc khảo điểm bài thi TN_THPT năm 2021

Thông báo về việc phúc khảo điểm bài thi TN_THPT năm 2021

Lượt xem:

Kính gửi: Quý nhà giáo, CMHS và học sinh [...]
Thực hiên CV số 433/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 05/4/2021

Thực hiên CV số 433/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 05/4/2021

Lượt xem:

Quý Tổ/nhóm chuyên môn khẩn trường thực hiện: [...]
Đáp án môn Sinh Học (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Đáp án môn Sinh Học (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Kính gửi quý nhà giáo và học sinh 12: [...]
Đáp án môn Hóa Học 12 (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Đáp án môn Hóa Học 12 (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Kính gửi quý nhà giáo và học sinh 12: [...]
Đáp án môn Vật Lý 12 (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Đáp án môn Vật Lý 12 (Kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Kính gửi quý nhà giáo và học sinh 12: [...]
Đáp án môn Toán 12 ( Kiểm tra cuối kỳ I- Năm học 2020-2021)

Đáp án môn Toán 12 ( Kiểm tra cuối kỳ I- Năm học 2020-2021)

Lượt xem:

Kính gửi Quý nhà giáo, học sinh 12 đáp án môn Toán [...]
Hướng dẫn chấm và đáp án Kiểm tra cuối kỳ I- 2020-2021-môn Ngữ Văn 12, Tiếng Anh 12

Hướng dẫn chấm và đáp án Kiểm tra cuối kỳ I- 2020-2021-môn Ngữ Văn 12, Tiếng Anh 12

Lượt xem:

Kính gửi Quý nhà giáo,  học sinh 12 hướng dẫn chấm và đáp án 2 môn: Ngữ Văn, Tiếng Anh 12 [...]
Hướng dẫn và kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I, năm học 2020_2021

Hướng dẫn và kế hoạch kiểm tra, đánh giá cuối kỳ I, năm học 2020_2021

Lượt xem:

Quý nhà giáo, học sinh, cha mẹ học sinh theo dõi và thực hiện theo chức trách: Huong dan va Ke hoach kiem tra cuoi ky I_2020_2021 [...]
Trang 1 / 3123 »