Tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam

Tuyên truyền về Ngày Sách Việt Nam

Lượt xem:

Kính gửi: Quý thầy cô giáo, nhân viên, học sinh và Cha mẹ học sinh: [...]
Thông báo Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Thông báo Thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022

Lượt xem:

Thông báo về thời gian nghỉ Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022. Quý nhà giáo, nhân viên và học sinh thực hiện nghiêm túc! [...]
Hướng dẫn số 2039/SGDĐT-GDTrH-GDTX

Hướng dẫn số 2039/SGDĐT-GDTrH-GDTX

Lượt xem:

Tổ chuyên môn và quý nhà giáo đọc và thực hiện theo Hướng dẫn: [...]
CV số 1944/SGDĐT_GDTrH-GDTX về việc triển khai Công điện số 235/CĐ-UBATGTQG

CV số 1944/SGDĐT_GDTrH-GDTX về việc triển khai Công điện số 235/CĐ-UBATGTQG

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và triển khai đến học sinh và các bậc CMHS: [...]
Kế hoạch số 75/KH_SGDĐT

Kế hoạch số 75/KH_SGDĐT

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và thực hiện: [...]
Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc năm 2021-2022

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc năm 2021-2022

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và thực hiện theo quy định : [...]
Quy chế Sổ đánh giá điện tử

Quy chế Sổ đánh giá điện tử

Lượt xem:

Quý nhà giáo nghiên cứu và thực hiện theo quy định: [...]
Cuộc thi Trắc nghiệm chung tay phòng chống dịch Covid-19

Cuộc thi Trắc nghiệm chung tay phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:

Quý nhà giáo hưởng ứng tham gia: [...]
Thông báo về việc hoàn thi Nghề phổ thông

Thông báo về việc hoàn thi Nghề phổ thông

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi: [...]
Phong trào thi đua đặc biệt…

Phong trào thi đua đặc biệt…

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và hưởng ứng Phong trào thi đua: [...]
Công văn Hướng dẫn thực hiện các biện pháp khi học sinh đi học trực tiếp

Công văn Hướng dẫn thực hiện các biện pháp khi học sinh đi học trực tiếp

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và thực hiện: [...]
Quy định_Quy chế về Học bạ điện tử

Quy định_Quy chế về Học bạ điện tử

Lượt xem:

Quý nhà giáo nghiện cứu và thực hiện: [...]
Trang 1 / 512345 »