Hướng dẫn số 2039/SGDĐT-GDTrH-GDTX

Hướng dẫn số 2039/SGDĐT-GDTrH-GDTX

Lượt xem:

Tổ chuyên môn và quý nhà giáo đọc và thực hiện theo Hướng dẫn: [...]
Kế hoạch số 75/KH_SGDĐT

Kế hoạch số 75/KH_SGDĐT

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và thực hiện: [...]
Quy chế Sổ đánh giá điện tử

Quy chế Sổ đánh giá điện tử

Lượt xem:

Quý nhà giáo nghiên cứu và thực hiện theo quy định: [...]
Cuộc thi Trắc nghiệm chung tay phòng chống dịch Covid-19

Cuộc thi Trắc nghiệm chung tay phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:

Quý nhà giáo hưởng ứng tham gia: [...]
Quy định_Quy chế về Học bạ điện tử

Quy định_Quy chế về Học bạ điện tử

Lượt xem:

Quý nhà giáo nghiện cứu và thực hiện: [...]
Triển khai cuộc thi Thiết kế giáo án điện tử năm học 2021- 2022

Triển khai cuộc thi Thiết kế giáo án điện tử năm học 2021- 2022

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và thực hiện: [...]
Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Tăng cường ứng dụng CNTT trong công tác phòng chống dịch Covid-19

Lượt xem:

Quý nhà giáo quan tâm trong công tác phòng chống dịch Covid-19: [...]
Thông báo

Thông báo

Lượt xem:

Quý CBGVNV và HS lưu ý ThongBao_BCA [...]
Công văn số 152/SGDĐT-GDTrH, ngày 04/02/2021

Công văn số 152/SGDĐT-GDTrH, ngày 04/02/2021

Lượt xem:

Quý nhà giáo, học sinh theo dõi và thực hiện: [...]
Hướng dẫn 5512/BGDĐT-GDTrH

Hướng dẫn 5512/BGDĐT-GDTrH

Lượt xem:

Quý nhà giáo nghiên cứu kỹ và thực hiện để hỗ trợ công tác BDTX theo CTGDPT 2018 5512._HD_xay_dung_va_trien_khai_KHGD [...]
Bình chọn Dự án khởi nghiệp 2020

Bình chọn Dự án khởi nghiệp 2020

Lượt xem:

Quý nhà giáo và học sinh tham gia bình chọn Dự án khởi nghiệp 2020: [...]
Tài khoản và mật khẩu của CBGVNV-Tập huấn hệ thống quản lý và điều hành VNPT_iOffice_2020

Tài khoản và mật khẩu của CBGVNV-Tập huấn hệ thống quản lý và điều hành VNPT_iOffice_2020

Lượt xem:

Quý nhà giáo, nhân viên theo dõi, thực hiện: [...]
Trang 1 / 212 »