Thông báo

Thông báo

Lượt xem:

Quý CBGVNV và HS lưu ý ThongBao_BCA [...]
Công văn số 152/SGDĐT-GDTrH, ngày 04/02/2021

Công văn số 152/SGDĐT-GDTrH, ngày 04/02/2021

Lượt xem:

Quý nhà giáo, học sinh theo dõi và thực hiện: [...]
Hướng dẫn 5512/BGDĐT-GDTrH

Hướng dẫn 5512/BGDĐT-GDTrH

Lượt xem:

Quý nhà giáo nghiên cứu kỹ và thực hiện để hỗ trợ công tác BDTX theo CTGDPT 2018 5512._HD_xay_dung_va_trien_khai_KHGD [...]
Bình chọn Dự án khởi nghiệp 2020

Bình chọn Dự án khởi nghiệp 2020

Lượt xem:

Quý nhà giáo và học sinh tham gia bình chọn Dự án khởi nghiệp 2020: [...]
Tài khoản và mật khẩu của CBGVNV-Tập huấn hệ thống quản lý và điều hành VNPT_iOffice_2020

Tài khoản và mật khẩu của CBGVNV-Tập huấn hệ thống quản lý và điều hành VNPT_iOffice_2020

Lượt xem:

Quý nhà giáo, nhân viên theo dõi, thực hiện: [...]
Công văn 406/SGDĐT-GDTrH

Công văn 406/SGDĐT-GDTrH

Lượt xem:

Tổ/ nhóm chuyên môn thực hiện: [...]
Tham gia thi trực tuyến về ngành Tuyên giáo

Tham gia thi trực tuyến về ngành Tuyên giáo

Lượt xem:

Quý nhà giáo hưởng ứng tham gia: Nganh_Tuyen_giao_Thi_TrucTuyen [...]
Hướng dẫn và Lịch phát sóng dạy, học từ 01.4.2020

Hướng dẫn và Lịch phát sóng dạy, học từ 01.4.2020

Lượt xem:

Quý nhà giáo thực hiện và phổ biến cho học sinh: Day_hoc_ten_truyen_hinh_internet_01.4.2020 [...]
File Phiếu điền thông tin CBCCVC

File Phiếu điền thông tin CBCCVC

Lượt xem:

Quý CBCCVC tải file, điền đầy đủ, chính xác và gửi về địa chỉ hodangquangnbk@gmail.com [...]
Tài khoản của giáo viên và học sinh để học trực tuyến_2020

Tài khoản của giáo viên và học sinh để học trực tuyến_2020

Lượt xem:

Quý nhà giáo và học sinh thực hiện: Tài khoản của giáo viên và học sinh để Dạy_học trực tuyến [...]