Kế hoạch tuyẻn sinh lớp 10 năm học 2022-2023

Kế hoạch tuyẻn sinh lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Đề kiểm tra, đánh giá cuối kì II, lớp 12 năm học 2021-2022

Đề kiểm tra, đánh giá cuối kì II, lớp 12 năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]
Thời khóa biểu số 9 _Áp dụng từ ngày 24/01/2022

Thời khóa biểu số 9 _Áp dụng từ ngày 24/01/2022

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi Thời khóa biểu áp dụng TUẦN 20 (từ ngày 24/01/2022). Nhờ quý GVCN phổ biến cho học sinh! [...]
Phân công coi KIỂM TRA CUỐI KỲ I- Năm học 2021-2022

Phân công coi KIỂM TRA CUỐI KỲ I- Năm học 2021-2022

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và thực hiện kế hoạch: [...]
Lịch kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2021-2022_CHÍNH THỨC

Lịch kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2021-2022_CHÍNH THỨC

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi thực hiện và quý GVCN phổ biến đến học sinh của lớp: LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I- NĂM HỌC 2021-2022 [...]
Dự thảo: Kế hoạch KIỂM TRA CUỐI KỲ I, năm học 2021-2022

Dự thảo: Kế hoạch KIỂM TRA CUỐI KỲ I, năm học 2021-2022

Lượt xem:

Quý nhà giáo đọc kỹ và góp ý : [...]
Hướng dẫn số 2039/SGDĐT-GDTrH-GDTX

Hướng dẫn số 2039/SGDĐT-GDTrH-GDTX

Lượt xem:

Tổ chuyên môn và quý nhà giáo đọc và thực hiện theo Hướng dẫn: [...]
Kế hoạch số 75/KH_SGDĐT

Kế hoạch số 75/KH_SGDĐT

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và thực hiện: [...]
Lịch kiểm tra giữa kì 1 năm học 2021-2022

Lịch kiểm tra giữa kì 1 năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc năm 2021-2022

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc năm 2021-2022

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và thực hiện theo quy định : [...]
Kế hoạch kiểm tra định kỳ giữa kỳ I, nam học 2021_2022

Kế hoạch kiểm tra định kỳ giữa kỳ I, nam học 2021_2022

Lượt xem:

Kính thông báo đến Quý nhà giáo: Kế hoạch và Lịch kiểm tra định kỳ giữa kỳ I, nam học 2021_2022 [...]
Thời khóa biểu số 5. Áp dụng từ ngày 15/11/2021

Thời khóa biểu số 5. Áp dụng từ ngày 15/11/2021

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và thực hiện. Quý nhà giáo chủ nhiệm thông báo đến học sinh Thời khóa biểu của lớp! [...]
Trang 1 / 912345 » ...Cuối »