Phiếu đăng ký môn học lựa chọn lớp 10, năm học 2022-2023

Phiếu đăng ký môn học lựa chọn lớp 10, năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Thông báo tập trung học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Thông báo tập trung học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Danh sách học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Danh sách học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký tuyển sinh vào 10

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký tuyển sinh vào 10

Lượt xem:

Theo đó, kết thúc việc nhập hồ sơ đăng ký tuyển sinh đến hết ngày 13/7/2022. [...]
Thông báo trả hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 trái tuyến

Thông báo trả hồ sơ tuyển sinh vào lớp 10 trái tuyến

Lượt xem:

[...]
Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Thông tin tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Cập nhật danh sách và tình trạng hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Cập nhật danh sách và tình trạng hồ sơ đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

Phụ huynh và học sinh theo dõi danh sách các học sinh đã nộp hồ sơ, hồ sơ có lỗi tại đường link sau: Cập nhật hố sơ và tình trạng hồ sơ Các trường hợp báo lỗi thiếu thông tin về hồ sơ, đề nghị PHHS/HS tiếp tục rà soát, chỉnh sửa, bổ sung đầy đủ thông tin còn thiếu. Những Hồ sơ chưa đầy đủ sẽ không [...]
Trang 1 / 212 »