Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
71/KH-SGDĐT 16/12/2020 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “ Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành giáo dục Đắk Lắk giai đoạn 2020-2025
10625/KH-UBND 26/11/2020 Kế hoạch, Thông báo, Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022
1374/KH-BGDĐT 02/11/2020 Kế hoạch, Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập” ngành Giáo dục giai đoạn 2020 - 2025
66/KH-SGDĐT 12/09/2018 Kế hoạch, Kế hoạch Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018 - 2019
754/KH-BGDĐT 31/08/2018 Kế hoạch, Kế hoạch tổ chức kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên từ hạng III lên hạng II năm 2018 đối với giáo viên các đơn vị sự nghiệp thuộc và trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo
22/KH-NBK 18/04/2018 Kế hoạch, Kế hoạch đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, giáo viên năm học 2017-2018
02/SGDĐT- GDTrH 04/01/2018 Kế hoạch, Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017 - 2018