Đề kiểm tra, đánh giá cuối kì II, lớp 12 năm học 2021-2022

Đề kiểm tra, đánh giá cuối kì II, lớp 12 năm học 2021-2022

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp trường năm học 2021-2022

Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp trường năm học 2021-2022

Lượt xem:

Thông báo: Kế hoạch Tổ chức Kỳ thi chọn Học sinh giỏi cấp trường năm học 2021-2022 [...]
Thời khóa biểu số 9 _Áp dụng từ ngày 24/01/2022

Thời khóa biểu số 9 _Áp dụng từ ngày 24/01/2022

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi Thời khóa biểu áp dụng TUẦN 20 (từ ngày 24/01/2022). Nhờ quý GVCN phổ biến cho học sinh! [...]
Kế hoạch và Lịch kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2021_2022

Kế hoạch và Lịch kiểm tra cuối kỳ I, năm học 2021_2022

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi triển khai thực hiện. GVCN thông báo Lịch kiểm tra cuối kỳ đến học sinh của lớp! [...]
Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc năm 2021-2022

Hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục học sinh dân tộc năm 2021-2022

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và thực hiện theo quy định : [...]
Kế hoạch kiểm tra định kỳ giữa kỳ I, nam học 2021_2022

Kế hoạch kiểm tra định kỳ giữa kỳ I, nam học 2021_2022

Lượt xem:

Kính thông báo đến Quý nhà giáo: Kế hoạch và Lịch kiểm tra định kỳ giữa kỳ I, nam học 2021_2022 [...]
Thời khóa biểu số 5. Áp dụng từ ngày 15/11/2021

Thời khóa biểu số 5. Áp dụng từ ngày 15/11/2021

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và thực hiện. Quý nhà giáo chủ nhiệm thông báo đến học sinh Thời khóa biểu của lớp! [...]
Quy chế Sổ đánh giá điện tử

Quy chế Sổ đánh giá điện tử

Lượt xem:

Quý nhà giáo nghiên cứu và thực hiện theo quy định: [...]
Thông báo về việc hoàn thi Nghề phổ thông

Thông báo về việc hoàn thi Nghề phổ thông

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi: [...]
Công văn Hướng dẫn thực hiện các biện pháp khi học sinh đi học trực tiếp

Công văn Hướng dẫn thực hiện các biện pháp khi học sinh đi học trực tiếp

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi và thực hiện: [...]
Quy định_Quy chế về Học bạ điện tử

Quy định_Quy chế về Học bạ điện tử

Lượt xem:

Quý nhà giáo nghiện cứu và thực hiện: [...]
Quyết định số 2789/QĐ-UBND, ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2021_2022

Quyết định số 2789/QĐ-UBND, ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh về điều chỉnh Kế hoạch thời gian năm học 2021_2022

Lượt xem:

Quý CBGVNV và HS theo dõi thực hiện! [...]
Trang 1 / 612345 » ...Cuối »