Thực hiên CV số 433/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 05/4/2021

Thực hiên CV số 433/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 05/4/2021

Lượt xem:

Quý Tổ/nhóm chuyên môn khẩn trường thực hiện: [...]
Thông báo khẩn: Quý nhà giáo thực hiện yêu cầu CV số 427/SGDĐT

Thông báo khẩn: Quý nhà giáo thực hiện yêu cầu CV số 427/SGDĐT

Lượt xem:

Thông báo khẩn: Quý nhà giáo thực hiện theo yêu cầu CV 427/SGDĐT [...]
Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử…” – CV số 419/SGDĐT-TTr

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử…” – CV số 419/SGDĐT-TTr

Lượt xem:

Quý nhà giáo, người lao động và học sinh hưởng ứng cuộc thi: [...]
Kính gửi: Quý nhà giáo, nhân viên và học sinh tham gia viết bài Tập san GD tháng 4.2021

Kính gửi: Quý nhà giáo, nhân viên và học sinh tham gia viết bài Tập san GD tháng 4.2021

Lượt xem:

Toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh hưởng ứng viết bài cho Tập san tháng 4.2021 [...]
Thông báo

Thông báo

Lượt xem:

Quý CBGVNV và HS lưu ý ThongBao_BCA [...]
Kế hoạch BDTX _2021_các Modul tiếp theo

Kế hoạch BDTX _2021_các Modul tiếp theo

Lượt xem:

Quý nhà giáo theo dõi thực hiện: KHBDTX_2021_3 Modul [...]
Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 17/02/2021 của UBND tỉnh Đắk Lắk

Lượt xem:

Kính gửi: Các tổ chức, các đoàn thể và CB,GV,NV và học sinh [...]
Công văn số 152/SGDĐT-GDTrH, ngày 04/02/2021

Công văn số 152/SGDĐT-GDTrH, ngày 04/02/2021

Lượt xem:

Quý nhà giáo, học sinh theo dõi và thực hiện: [...]
Công văn số 105/SGDĐT-GDTrH về…Bộ sách Chinh phục kỳ thi

Công văn số 105/SGDĐT-GDTrH về…Bộ sách Chinh phục kỳ thi

Lượt xem:

Quý nhà giáo và học sinh cần tìm hiểu: [...]
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán – Tân Sửu năm 2021

Lịch nghỉ Tết Nguyên đán – Tân Sửu năm 2021

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn số 1848/SGD ĐT-GDTrH về hướng dẫn sử dụng và quản lý hồ sơ GVTrH

Hướng dẫn số 1848/SGD ĐT-GDTrH về hướng dẫn sử dụng và quản lý hồ sơ GVTrH

Lượt xem:

Quý nhà giáo chú ý: [...]
Trang 1 / 212 »