Xin ý kiến nhân dân về các tập thể và cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng năm học 2021-2022

Xin ý kiến nhân dân về các tập thể và cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng năm học 2021-2022

Lượt xem:

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc các tập thể và nhân của đơn vị được đề nghị các cấp khen thưởng năm học 2021-2022. Mọi ý kiến xin gửi về Thầy [...]
Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đặc biệt của Tỉnh, Bộ GDĐT, Sở GDĐT

Kế hoạch thực hiện phong trào thi đua đặc biệt của Tỉnh, Bộ GDĐT, Sở GDĐT

Lượt xem:

Quý nhà giáo Nhấn vào đây để tải file [...]
Kết quả Sáng kiến kinh nghiệm năm 2021

Kết quả Sáng kiến kinh nghiệm năm 2021

Lượt xem:

Ngày 14 tháng 5 năm 2021, Sở Giáo dục và Đào tạo có Quyết định số 258/QĐ-SGDĐT về việc công nhận sáng kiến, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk năm học 2020 – 2021. Theo đó, trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có 28 sáng kiến, giải pháp công tác được công nhận xếp giải, trong đó có: 01 giải [...]
Danh sách học sinh được khen thưởng học kì I năm học 2020-2021

Danh sách học sinh được khen thưởng học kì I năm học 2020-2021

Lượt xem:

[...]
Mẫu báo cáo thành tích năm 2019

Mẫu báo cáo thành tích năm 2019

Lượt xem:

Mau bao cao thanh tich Khen thuong 2019 [...]
Phiếu đánh giá viên chức (ND56) và chuẩn nghề nghiệp giáo viên (TT20)

Phiếu đánh giá viên chức (ND56) và chuẩn nghề nghiệp giáo viên (TT20)

Lượt xem:

Danh gia xep loai cuoi nam [...]
Danh sách học sinh đạt danh hiệu “HỌC SINH KHÁ” học kì I, năm học 2018-2019

Danh sách học sinh đạt danh hiệu “HỌC SINH KHÁ” học kì I, năm học 2018-2019

Lượt xem:

Danh sách học sinh đạt danh hiệu “Học sinh Khá” khối 12, 11, 10 [...]
Danh sách học sinh đạt danh hiệu “HỌC SINH GIỎI” học kì I, năm học 2018-2019

Danh sách học sinh đạt danh hiệu “HỌC SINH GIỎI” học kì I, năm học 2018-2019

Lượt xem:

Danh sách HSG khối 12, 11, 10 [...]
Các Quyết định khen thưởng năm học 2017-2018 của các cấp

Các Quyết định khen thưởng năm học 2017-2018 của các cấp

Lượt xem:

Quý Thầy (Cô) giáo vào download về để xem. [...]
Trang 1 / 212 »