Xin ý kiến nhân dân về các tập thể và cá nhân được đề nghị các cấp khen thưởng năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc các tập thể và nhân của đơn vị được đề nghị các cấp khen thưởng năm học 2021-2022. Mọi ý kiến xin gửi về Thầy giáo Lê Văn Tiến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng thi đua, khen thưởng Nhà trường. Trân trọng cảm ơn./.

Chi tiết trong file đính kèm