Thực hiên CV số 433/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 05/4/2021

Thực hiên CV số 433/SGDĐT-GDTrH-GDTX, ngày 05/4/2021

Lượt xem:

Quý Tổ/nhóm chuyên môn khẩn trường thực hiện: [...]
Kết quả Kỳ thi chọn HSG tỉnh THPT và Olympic 10-3 năm học 2020-2021

Kết quả Kỳ thi chọn HSG tỉnh THPT và Olympic 10-3 năm học 2020-2021

Lượt xem:

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp trung học phổ thông (THPT), năm học 2020-2021 được tổ chức vào ngày 17/3/2021, có 1.163/1.169 thí sinh dự thi. Kết quả, có 545 học sinh được công nhận, đạt 46,87%. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có 24 học sinh tham dự kỳ thi. Kết quả đạt 11 giải, cụ thể:   Nhằm tạo động lực và phát huy tinh thần tích [...]
Hình ảnh hoạt động ngoại khoá Vật lí – Trình diễn STEM lần thứ I

Hình ảnh hoạt động ngoại khoá Vật lí – Trình diễn STEM lần thứ I

Lượt xem:

                       [...]
KẾ HOẠCH TUẦN 30 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)

KẾ HOẠCH TUẦN 30 (Từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021)

Lượt xem:

[...]