Kết quả Kỳ thi chọn HSG tỉnh THPT và Olympic 10-3 năm học 2020-2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh cấp trung học phổ thông (THPT), năm học 2020-2021 được tổ chức vào ngày 17/3/2021, có 1.163/1.169 thí sinh dự thi. Kết quả, có 545 học sinh được công nhận, đạt 46,87%. Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có 24 học sinh tham dự kỳ thi. Kết quả đạt 11 giải, cụ thể:

 

Nhằm tạo động lực và phát huy tinh thần tích cực trong học tập đối với các em học sinh Trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Kỳ thi Olympic 10/3 năm 2021, diễn ra từ ngày 05/3/2021 đến ngày 07/3/2021, toàn tỉnh có 2081 thí sinh tham gia dự thi. Đoàn HSG trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm có 55 học sinh tham dự kỳ thi. Kết quả của các thí sinh cụ thể như sau: