KẾ HOẠCH TUẦN 46 (Từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022)

KẾ HOẠCH TUẦN 46 (Từ ngày 01/8/2022 đến 07/8/2022)

Lượt xem:

[...]
Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Danh sách học sinh trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Danh sách học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Danh sách học sinh không trúng tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
Thông báo phúc khảo bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Thông báo phúc khảo bài thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUẦN 45 (Từ ngày 25/7/2022 đến 31/7/2022)

KẾ HOẠCH TUẦN 45 (Từ ngày 25/7/2022 đến 31/7/2022)

Lượt xem:

[...]
Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Danh sách thí sinh đăng ký xét tuyển vào lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

[...]
KẾ HOẠCH TUẦN 44 (Từ ngày 18/7/2022 đến 24/7/2022)

KẾ HOẠCH TUẦN 44 (Từ ngày 18/7/2022 đến 24/7/2022)

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên sử dụng SGK lớp 10 năm học 2022-2023

Kế hoạch tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên sử dụng SGK lớp 10 năm học 2022-2023

Lượt xem:

Thực hiện Công văn số 503/BGDĐT-GDTH ngày 17/02/2022 về việc thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 năm học 2022-2023; Căn cứ Quyết định số 1360/QĐ-UBND ngày 16/6/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ [...]
Thông báo gia hạn thời gian đăng ký tuyển sinh vào 10

Thông báo gia hạn thời gian đăng ký tuyển sinh vào 10

Lượt xem:

Theo đó, kết thúc việc nhập hồ sơ đăng ký tuyển sinh đến hết ngày 13/7/2022. [...]
Trang 1 / 212 »