1974/SGDĐT-KHTC

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 1974/SGDĐT-KHTC
Ngày ban hành 25/12/2020
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu V/v thực hiện Nghị quyết số 12/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
Xem văn bản Xem Online
Tải về