Tài liệu bồi dưỡng chính trị hè năm 2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Quý thầy, cô giáo và nhân viên tải tài liệu về nghiên cứu và học tập để viết bài thu hoạch học chính trị hè năm 2020. (Đề cương tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Krông Pắc, nhiệm kỳ 2020-2025)