Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020-2021; căn cứ kế hoạch số 107-KH/ HĐTN ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ Huyện Đoàn Krông Pắc “về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021)”; thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và chào mừng, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), Ban Thường vụ Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

(Chi tiết có trong file đính kèm)