Hội nghị Đại biểu cha mẹ học sinh trường năm học 2021-2022

Lượt xem:

Đọc bài viết

Hội nghị Đại biểu cha mẹ học sinh trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2021-2022 được diễn ra vào hồi 14 giờ 00 ngày 25 tháng 12 năm 2021. Do chịu sự ảnh hưởng của dịch bệnh Covid – 19. Vì vậy, Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

Tham dự trực tiếp tại phòng họp họp trực tuyến của Nhà trường: Về phía cha mẹ học sinh có bác Tống Văn Dũng – Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2020-2021 và các bác trong Thường trực BĐD; về phía Nhà trường có thầy giáo Võ Quốc Phong – Hiệu trưởng và quý thầy cô giáo trong Ban giám hiệu cùng các thầy cô giáo đứng đầu các tổ chức.

Tham dự trực tuyến qua phòng họp zoom có các bác là Trưởng, Phó Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và quý thầy cô là giáo viên chủ nhiệm của 36 lớp.

Thầy giáo Võ Quốc Phong - Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị thầy giáo Võ Quốc Phong, Hiệu trưởng Nhà trường đã thông qua kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021, đặc điểm tình hình và các chỉ tiêu năm học 2021-2022 và báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của CMHS tại Hội nghị Ban đại diện cha mẹ học sinh các lớp và trả lời một số vấn đề liên quan;

Bác Tống Văn Dũng - Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh trường phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị cũng đã nghe Thường trực Ban đại diện cha  mẹ học sinh năm học 2020-2021 trình bày báo cáo tổng kết hoạt động năm học 2020-2021; Phương hướng hoạt động năm học 2021-2022 và báo cáo thu, chi tài chính của Ban đại diện cha  mẹ học sinh trường năm học 2020-2021;

Bác Trưởng Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 11a1 phát biểu tại Hội nghị

Hội nghị xác định, giáo dục trong nhà trường chỉ là một phần, còn cần có sự giáo dục ngoài xã hội và trong gia đình để giúp cho việc giáo dục trong nhà trường được tốt hơn. Vai trò của Ban đại diện cha mẹ học sinh trong trường học là hết sức quan trọng, tạo sự tương tác tích cực giữa ba đối tượng: gia đình – nhà trường – xã hội trong quá trình giáo dục nhân cách học sinh. Sự thống nhất tác động giáo dục từ nhà trường, gia đình và xã hội được xem là vấn đề có tính nguyên tắc đảm bảo cho mọi hoạt động giáo dục có điều kiện đạt hiệu quả tốt.

Thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng - Phó Hiệu trưởng phát biểu tại Hội nghị

Sau một thời gian làm việc tích cực, khẩn trương và đầy tinh thần trách nhiệm, quý bậc phụ huynh đã có nhiều ý kiến đóng góp quý báu cho Hội nghị, đề ra được kế hoạch cho năm học 2021 – 2022 và đã bầu Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2021-2022.

Ban đại diện cha mẹ học sinh trường năm học 2021-2022 ra mắt Hội nghị

Sau đây là Nghị quyết của Hội nghị