Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Công đoàn Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm năm học 2018-2019

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 13/10/2018, Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm đã long trọng tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2018-2019.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe đồng chí Đỗ Văn Phong – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong năm học 2017-2018. Báo cáo đã phân tích, chỉ rõ các mặt còn tồn tại, hạn chế về các mặt, các hoạt động trong năm học 2017-2018.

Đồng chí Đỗ Văn Phong – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường trình bày báo cáo đánh giá kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong năm học 2017-2018.

Tiếp theo, Hội nghị nghe báo cáo kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm học 2018-2019. Báo cáo đã đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể của Nhà trường trong năm học 2018-2019, trong đó nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng giáo dục như: Thực hiện tốt phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá tích cực; chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; xây dựng kế hoạch bài học theo hướng tăng cường, phát huy tính chủ động, tích cực, tự học của học sinh.đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy – học, tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” về đổi mới phương pháp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Phó Hiệu trưởng trình bày báo cáo kế hoạch, phương hướng nhiệm vụ hoạt động năm học 2018-2019.

Hội nghị cũng đã nghe Báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2017-2018 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm học 2018- 2019; báo cáo tổng hợp ý kiến của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong đơn vị. Đoàn chủ tịch đã trực tiếp giải đáp các thắc mắc đồng thời làm rõ hơn các ý kiến đóng góp, đề xuất, kiến nghị của Hội nghị về công tác quản lý, các mặt hoạt động của Nhà trường trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Văn Tiến – Chủ tịch Công đoàn giải đáp các thắc mắc của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng – Trưởng Ban Thanh tra nhân dân trình bày báo cáo hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học 2017-2018 và phương hướng, kế hoạch hoạt động năm học 2018- 2019.

Thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, phát huy quyền làm chủ sức mạnh trí tuệ tập thể của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Hội nghị đã thảo luận sôi nỗi và đề xuất giải pháp cần khắc phục đồng thời đóng góp ý kiến sâu sắc, xác đáng vào dự thảo xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động cho năm học 2018-2019.

Đồng chí Nguyễn Huy Liễu tham gia thảo luận trong Hội nghị

Dưới sự điều hành của Đoàn chủ tịch, Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2020 gồm 03 đồng chí: Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng; Đ/c Phạm Anh Tuấn và Đ/c Hồ Quang Ân.

Sau thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm kết thúc trong không khí đoàn kết một lòng và quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ năm học, góp phần xây dựng Nhà trường ngày càng vững mạnh.

 

Lê Trọng Trường – TKHĐ